Vad är "hederskultur"?

I dagarna används begreppet "hederskultur" obehindrat av de flesta. Men vad betyder det, och är det ett problem som är universellt, som Gudrun Schyman tycks argumentera för, eller är det begränsat till ett fåtal kulturer i Mellanöstern? Låt oss börja med att definiera det vi talar om.

Eftersom det tycks vara en öppen fråga huruvida hederskultur är nödvändigtvis förenad med Mellanösterns kulturer så kan vi inte definiera begreppet i termer av etnicitet. Vi bör således finna en definition som är färgblind, och sedan, med hjälp av empiriska data avgöra huruvida en viss grupp människor kan sägas vara en del av en hederskultur.

Det sätt på vilket begreppet hederskultur används antyder att det skulle röra sig om attityder av djupt förakt, fruktan och hat mot kvinnor. Hederskulturen ämnar att med fysiskt och psykiskt våld knäcka kvinnors vilja att vara självständiga personer, med en egen sexuell identitet och med individuella rättigheter att välja sina liv. Hederskulturen betonar också hypermaskulina värderingar, som rätten att utöva våld utanför lagen, att mannen i detalj ska kunna kontrollera kvinnor i sin närhet samt ett oförsonligt hat mot homosexuella och transpersoner. Hederskulturen kan ta sig mer moderata uttryck i former av implicita signaler av ogillande av vissa handlingar, till exempel att kvinnor träffar och umgås med män som de inte är gifta med, men dess mest konkreta och extrema uttryck är våldet, och i slutändan mord. Kvinnomisshandel, kvinnofridskränkning, barnmisshandel och hustrumord är hederskulturens modus operandi, kan man säga. Rimligen kan man därför använda sig av statistiken för kvinnomisshandel, där nära 80% sker av någon för kvinna bekant, som en indikator för hur utbredd hederskulturen är i en given grupp.

Om denna definition är riktig kan man dra följande slutsatser.

1. Hederskulturen var mycket utbredd i Sverige under stora delar av 1900-talet, och fortsätter att vara det.
2. Givet misshandelsstatistiken (BRÅ) så är svenskar av utomeuropeiskt ursprung överrepresenterade i kvinnomisshandelsstatisktiken.
3. Men om vi korrigerar för socioekonomisk status (arbetarklassmän tycks misshandla närstående kvinnor oftare än medel- och överklass) så försvinner nästan hela diskrepansen.
4. Finland, som i princip saknar utomeuropeiska invandrare, hade ungefär lika många fall av kvinnomisshandel som Sverige.
5. Att kvinnomisshandel tycks förekomma i alla kända kulturer, i varierande utsträckning.

Alltså:
* Tycks hederskulturen inte begränsar sig till kulturer från Mellanöstern
* Tycks det finnas en tämligen betydande hederproblematik bland etniska svenskar

Dessutom är det tydligt att hedersproblematiken i etniskt svenska och finska hushåll förvärras av kraftig alkoholkonsumtion. Ökad alkoholkonsumtion leder till fler fall av kvinnomisshandel, våldtäkt och möjligen också hedersmord. Att därför inkludera alkoholpolitiken i vår diskussion om hederskulturen ter sig därför naturligt.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer
Postat av: kinga

Visst är det viktigt med etnicitetsoberoende begrepp, men du gör det alltför enkelt för dig och bortser från viktiga saker.

"Hederskultur" är inget svenskt begrepp. "Namus" är det arabiska ordet för den kollektiva heder hos en man och hans släkt som är beroende av släktens kvinnors kyskhet.

Det är en bärande skillnad gentemot vanlig plain kvinnomisshandel: att det kollektiva anseendet bygger på kontroll av kvinnorna. Med detta följer hela gruppens skyldighet att upprätthålla kvinnans heder – och bestraffa henne om hon handlar fel.

Problemet att kvinnor förtrycks, misshandlas och diskrimineras är universellt. Det problemet har kulturspecifika uttryck. Kultur är föränderlig och praktiseras på ett individuellt sätt – men att säga att hederskultur inte existerar är inte bara ohederligt, utan också korkat.

Jag tycker att det största problemet i svenska medier är att detta behandlas som ett "invandrarproblem" som drabbar "invandrarflickor". Oavsett i vilka regioner i världen det är vanligast eller har uppstått så är det ett svenskt problem när det drabbar svenskar, människor som lever i Sverige.

Postat av: Karim Jebari

>Kinga Det är möjligt att du har rätt, den här tanken är ännu ny för mig och jag har inte till fullo tänkt igenom den.Jag säger inte att hederskultur inte existerar, men jag vill visa att genom att exkludera den etniska aspekten (X är hederskultur om och endast om X utövas av en arab) så får vi ett oväntat inkluderande begrepp. Detta begrepp beskriver inte bara arabiskt/muslimskt kvinnoförtryck, utan även den form av förtryck som kvinnor över hela världen möter i sina hem.Detta eftersom min definition av hederskultur fokuserar, inte på motivet till våldet- det tycks variera beroende på kontext- men de underliggande känslorna av hat, förakt och fruktan för kvinnor som driver män att slå, våldta och mörda.Det är möjligt att den kulturella inramningen, ursäkten för våldet om du så vill, kan vara mer relevant för en förståelse av våldet, men jag är tveksam. Det tycks mig att det handlar om något djupare än kultur. Men ärligt talat så vet jag inte.2009-04-16 @ 02:17:23
URL: http://politiskfilosofi.blogg.se/
Postat av: Anonym

Vem påstår att "X är hederskultur endast om det utövas om en arab"? Ingen seriös inblandad, professionell, forskare eller debattör, såvitt jag vet?

Om din definition av hederskultur inte tar upp varken motiv eller på vilket sätt våldet utövas så är den helt irrelevant.

För övrigt måste våld och övergrepp inte ens ske för att man ska tala om hederskultur. I idealfallet som den sortens kultursyn eftersträvar är ju kvinnornas kyskhet intakt och helt säkrad av deras släkt, de gifts bort utan knot och ingen behöver slåss eller mördas.

På vilket sätt är du tveksam till att den kulturella inramningen är mer relevant för en förståelse av våldet?

2009-04-16 @ 22:36:31
Postat av: Kinga

Ursäkta, glömde skriva mitt namn under kommentaren ovan.

2009-04-16 @ 22:37:42
URL: http://twitter.com/kingasanden
Postat av: Khadidja

Hej! Såg ditt inlägg på min blogg och kommenterar gärna ditt inlägg.Jag menar att det haltar i dina slutsatser. Självklart finns hedersbegreppet även i den etniskt svenska kulturen, men den skiljer sig från den som finns i stora delar av Mellanöstern och kring Medelhavet.Det går inte att förneka att det finns utbredd kvinnomisshandel i Sverige. Men kvinnomisshandel och hedersförtryck går inte att jämföra med varandra rakt av. När småflickor inte får vara med i all skolundervisning, när tjejer får restriktioner hemifrån om hur de ska bete sig och med vem de ska umgås med - ja, då går det inte att jämföra med annan kvinnomisshandel som sker i Sverige.Misshandel av kvinnor i Sverige har en annan problematik; alkoholkultur, sociala strukturer etc. Omvänt kan man säga att alkoholkulturen inte är lika stark i t ex de muslimska delarna av Mellanöstern.Dessutom om Lennart i Svedala misshandlar sin fru, så är det knappast så att grannarna eller svenska samhället i stort stödjer detta våld. Tvärtom kommer man att ta kraftigt avstånd.Om ett motsvarande förtryck hade skett inom en hederskulturen hade förmodligen omgivningen stött förtrycket, eftersom det krävs för att upprätthålla hedern (jmf de svenska fall av hedersmord). Därför är förtrycket kollektivt sanktionerat. Detta är en avgörande skillnad.Jag skulle kunna skriva mer om detta, men fortsätter gärna diskussionen :)

2009-04-18 @ 01:11:51
URL: http://khadidja.se
Postat av: karim jebari

>Khadidja & Kinga: Tack för era kommentarer. Jag måste uppenbarligen fundera vidare i denna fråga, då mina idéer visade sig vara i bästa fall ofullständiga.

2009-04-20 @ 14:38:21
URL: http://politiskfilosofi.blogg.se/
Postat av: Paula

Det är inte lätt att diskutera dessa frågor eftersom det finns så ofantligt mycket kunskap att ta hänsyn till. Det är fint att du har en så ödmjuk hållning,Karim.

2009-04-24 @ 13:51:55
Postat av: Jenny

Tycker det är bra sagt som första kommentatorn sa att det är ett svenskt problem när det drabbar svenskar, människor som lever i Sverige. Jag tycker även som andra att det är bra att du tar kritik på ett konstruktivt sätt, det är det tyvärr få som gör.

2010-05-10 @ 15:40:43
URL: http://sv.phiero.com/
Postat av: Anonym

De folk som utövar hederskultur är anhängare av arrogans. Arroganskultur är ett bättre uttryck för det dem gör.

2010-10-07 @ 23:06:05

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback
Från Konfliktportalen.se: totalavloning skriver
Total Avlöning 21/4/09 Hamnarbetarna., slutstadium skriver Inför Kulturveckan, tusenpekpinnar skriver katharsis/diarré, Vida Latina skriver Aprildag i Villa de Leyva, Colombia, jesper skriver Jag känner bränt kött – jag ber till gud att det är människa – Morrissey, Baskien Information skriver ETA planerade bombattack mot socialdemokratisk president